+66 (0)-2555-2000

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
MIAP  กับยุค  4.0 รองศาสตราจารย์  สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย์

MIAP กับยุค 4.0 รองศาสตราจารย์ สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์

“ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้อย่างไร?” เขาจะมีวิธีการอย่างไรในการเรียนรู้ ดังนั้นเมื่อเราเป็นครูผู้สอน ก็จะต้องหาวิธีการต่าง ๆ

Read More

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษา มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ อาทิ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มมูนประสบการณ์

Read More

ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” ประจำปี 2562

“วิสาขบูชา มหามงคล” เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก

Read More

KM Sharing Day 2019 “KMUTNB’s 60th  Anniversary : Invention to Innovation”

KM Sharing Day 2019 “KMUTNB’s 60th Anniversary : Invention to Innovation”

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่องาน KM Sharing Day 2019 “KMUTNB’s 60th Anniversary : Invention to Innovation”

Read More

มจพ. จัดงานสัมมนา Manufacturing Expo 2019 สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

มจพ. จัดงานสัมมนา Manufacturing Expo 2019 สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

“การประยุกต์ใช้วิศวกรรมการเคลือบผิวในงานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม (Application of surface engineering coatings for maintenance of industrial machinery)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติศักดิ์ มีขันทอง (Managing Director, Advance Surface Technology Co., Ltd)

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800