สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอาคาร หน่วยพิทักษ์ป่าพุน้ำร้อน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
ในโครงการนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวนทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยมีอาจารย์เมธา อึ่งทอง รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | HOME