ประมวลภาพ กีฬาสัมพันธ์ครุศาสตร์เครื่องกล
(18 มีนาคม 2560)