ชื่อวิชา : 219303 พลศาสตร์วิศวกรรม

 อาจารย์ผู้สอน : Dr.Bandit Suksawat : Dept. of Teacher Training in Mechanical Engineering.

 เนื้อหา : 1. แผนการสอนพลศาสตร์วิศวกรรม 2.introduction          

บทเรียน

ลำดับ
บทเรียน  
Downloads
หมายเหตุ
1
week1 
 
 
2
week2
 
3
week3
 
4
week4
 
5
week5
 
6
week6
 
7
week7
 
8
week8
 
9
week9
 
10
week10
 
11
week11
 
12
week12
 
13
week13
 
14
week14