+66 (0)-2555-2000

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
มจพ. ให้การต้อนรับนักเรียนโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

มจพ. ให้การต้อนรับนักเรียนโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

นักเรียนโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 40 คน พร้อมด้วยอาจารย์และครูฝึกจำนวน 10 ท่าน

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800