- การควบคุมระยะไกลด้วยหุ่นยนต์แบบเดลต้า

- ชุดทดลองงานวัดละเอียด

- เครื่องอัดเศษโลหะ

- เครื่องปอกกระเทียม

- ลิฟท์ยกรถจักรยานยนต์

- ชุดสาธิตการทำงานเครื่องสูบน้ำแบบแรงยกของอากาศ

- การศึกษาการออกแบบและติดตั้งการกรองน้ำโดยกระบวนการกรอง การทำน้ำอ่อนและระบบรีเวิร์สออสโมซิส

- เครื่องสีข้าวขาวขนาดเล็ก

- การออกแบบและสร้างเครื่องแปรรูปมันฝรั่ง

- การประเมินความเห็นต่อการจัดการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต.....

- การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ

- การออบแบบและสร้างหุ่นยนต์แบบคาร์ทีเซียน 2 แกนอิสระ

- การสร้างและพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี ขนาดเล็ก

- การพัฒนาระบบขับเคลื่อนล้อเดียวรักษาสมดุลแนวตรง

- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคาร์ทริดจ์วาล์วในระบบไฮดรอลิกส์

- การฟื้นคืนสภาพของเครื่องฉีดพลาสติก

- เครื่องทากาวชิ้นงานอัตโนมัติร่วมกับการประมวลผลภาพ

- รถสามล้อวัดความราบเรียบผิวจราจร

 

ถัดไป