วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

- ชุดทดลองงานวัดละเอียด

- เครื่องอัดเศษโลหะ

- เครื่องปอกกระเทียม

- ลิฟท์ยกรถจักรยานยนต์

- ชุดสาธิตการทำงานเครื่องสูบน้ำแบบแรงยกของอากาศ

- การศึกษาการออกแบบและติดตั้งการกรองน้ำโดยกระบวนการกรอง การทำน้ำอ่อนและระบบรีเวิร์สออสโมซิส

- เครื่องสีข้าวขาวขนาดเล็ก