วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

- การพัฒนาระบบขับเคลื่อนล้อเดียวรักษาสมดุลแนวตรง

- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคาร์ทริดจ์วาล์วในระบบไฮดรอลิกส์

- การฟื้นคืนสภาพของเครื่องฉีดพลาสติก

- เครื่องทากาวชิ้นงานอัตโนมัติร่วมกับการประมวลผลภาพ

- การควบคุมระยะไกลด้วยหุ่นยนต์แบบเดลต้า