0-25555-2000 ต่อ 3220

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาปริญญาโท-เอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Indexed by SCOPUS

นักศึกษาปริญญาโท-เอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Indexed by SCOPUS

นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติแบบออนไลน์

Read More

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์สังกัดภาควิชาเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์สังกัดภาควิชาเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์สัดกัดภาควิชาเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Read More

ขอเชิญประชุมบุคคลากรประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ปีงบประมาณ 2565 (แบบออนไลน์)

ขอเชิญประชุมบุคคลากรประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ปีงบประมาณ 2565 (แบบออนไลน์)

ขอเชิญประชุมบุคคลากรประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ปีงบประมาณ 2565 (แบบออนไลน์)

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคลิบวีดีโองาน The 2022 UoH-KKU Institutional Link Symposium

Read More

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800