0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2566 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2566 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2566
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

Read More

กิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565
ณ สยามดาษดา เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์ และ รศ.ดร.ศุภชัย หอวิมานพร   ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์ และ รศ.ดร.ศุภชัย หอวิมานพร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์ และ รศ.ดร.ศุภชัย หอวิมานพร
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800