0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
มจพ. จัดงาน

มจพ. จัดงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 30"

มจพ. จัดงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 30"

Read More

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ขอแสดงความยินดีกับ   นายพิสิฐ ทาสกุล TM 4 และนายศรัณยู อาจภักดี TM4 ที่ได้รางวัลชนะเลิศ  2 เหรียญทอง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับ นายพิสิฐ ทาสกุล TM 4 และนายศรัณยู อาจภักดี TM4 ที่ได้รางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทอง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ขอแสดงความยินดีกับ

นายพิสิฐ ทาสกุล TM 4 และนายศรัณยู อาจภักดี TM4 ที่ได้รางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทอง

Read More

"แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูและวิศวกรรม "

"แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูและวิศวกรรม "

Read More

วันเชิดชูเกียรติ” Awards Day 2023 ประจำปี พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันเชิดชูเกียรติ” Awards Day 2023 ประจำปี พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันเชิดชูเกียรติ” Awards Day 2023 ประจำปี พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Read More

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.หลักสูตร 5 ปี) ได้รับการรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตร 2565 ถึงปีการศึกษา 2569

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.หลักสูตร 5 ปี) ได้รับการรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตร 2565 ถึงปีการศึกษา 2569

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.หลักสูตร 5 ปี) ได้รับการรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตร 2565 ถึงปีการศึกษา 2569

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800