0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 มกราคม 2566  สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 555 2000 ต่อ 3272, 3226

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 มกราคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 555 2000 ต่อ 3272, 3226

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 มกราคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 555 2000 ต่อ 3272, 3226

Read More

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 รอบ 2

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 รอบ 2

เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 2

Read More

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์
ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2567

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาริณี ทองเกิด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแห่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาริณี ทองเกิด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแห่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาริณี ทองเกิด
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแห่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ   รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800