0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
พิธีการมอบใบประกาศนียบัตร รุ่น 1

พิธีการมอบใบประกาศนียบัตร รุ่น 1

พิธีการมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้อบรมที่จบหลักสูตรระยะสั้น

Read More

นักศึกษาปริญญาโท SMTM นำเสนอผลงาน

นักศึกษาปริญญาโท SMTM นำเสนอผลงาน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมนำเสนอผลงาน

Read More

มรภ.นครศรีธรรมราชเข้าศึกษาดูงาน

มรภ.นครศรีธรรมราชเข้าศึกษาดูงาน

มรภ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรปริญญาเอก DMEE

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800