0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
แนะแนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาท

แนะแนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาท

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นำทีมโดยหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
แนะแนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาท

Read More

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่

Read More

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิษณุ เลิศจันทรางกูร
ได้รับบรรจุใหม่ ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800