0-25555-2000 ต่อ 3220

"แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูและวิศวกรรม "

"แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูและวิศวกรรม "

สัมนา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ภายใต้หัวข้อ "แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูและวิศวกรรม " ระหว่างวันที่ 5 - 7 เม.ย. 2566 ณ โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800