0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะแนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาท

แนะแนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาท

แนะแนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาท

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นำทีมโดยหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 

แนะแนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาทสอบถามเพิ่มเติมม

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52 ชั้น 3

โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 3207 หรือ 3220

อีเมล์ : tm-admin@fte.kmutnb.ac.th

Line Officel : tm-office

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800