0-25555-2000 ต่อ 3220

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

02 - 555-2000 ต่อ 3207 หรือ 3220

 https://www.admission.kmutnb.ac.th/

#ครุศาสตร์เครื่องกล #ครุศาสตร์อุตสาหกรรม #มจพ. #คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม #ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล #kmutnb

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800