0-25555-2000 ต่อ 3220

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 มกราคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 555 2000 ต่อ 3272, 3226

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 มกราคม 2566  สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 555 2000 ต่อ 3272, 3226

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 มกราคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 555 2000 ต่อ 3272, 3226

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 มกราคม 2566  สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 555 2000 ต่อ 3272, 3226

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800