0-25555-2000 ต่อ 3220

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564  ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และการฝึกซ้อมใหญ่ และวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีรายละเอียดดังนี้ 
วันฝึกซ้อมย่อย  
วันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มจพ. วิทยาเขตปราจีน
วันอังคารที่ 13 – วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มจพ. กรุงเทพฯ
วันถ่ายภาพหมู่  
วันเสาร์ที่ 17 และ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ มจพ. กรุงเทพฯ
วันฝึกซ้อมใหญ่  
วันอังคารที่  3 และ 8 มกราคม 2566 ช่วงเช้า–บ่าย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
วันพฤหัสบดีที่ 5 และ 10 มกราคม 2566 ช่วงเช้า–บ่าย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ทั้งนี้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 และ 2564 สามารถตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ 
Link: http://acdserv.kmutnb.ac.th/graduationCeremony/index.php
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ. เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1635
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/ภาพ

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800