0-25555-2000 ต่อ 3220

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566”

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566”

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566”

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566” รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับนักวิจัย มจพ. ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลงานของนักวิจัยจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2565
เปิดรับผลงานแล้ว วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3AgCXJ7
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : +66 2 555-2000 ต่อ 3220 , 3207 , 3290
แฟกซ์ : +66 2 587-4350
อีเมล : tm-admin@fte.kmutnb.ac.th

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800