0-25555-2000 ต่อ 3220

มจพ. จัดงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 30"

มจพ. จัดงาน

มจพ. จัดงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 30"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และบริษัท ดีเคทู พลัส (จำกัด) จัดงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 30" ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ มจพ. ภายในงานพบกับบริษัทชั้นนำกว่า 180 บริษัท ตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 5,000 อัตรา กิจกรรมประกอบด้วย การรับสมัครงานจากสถานประกอบการ การฝึกอาชีพอิสระ การลงทะเบียนผู้หางาน นิทรรศการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และนิทรรศการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มจพ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของงานอาชีพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักและสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง  รวมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสมัครงาน ณ สถานประกอบการ
         ผู้สมัครงานลงทะเบียนและสมัครงานผ่านเว็บไซต์ job2news.com  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1314, 1169 หรือ 085-132-5759 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1121, 1166, 2091,  www.kmutnb.ac.th 

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800