0-25555-2000 ต่อ 3220

หลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ (RAM)

หลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ (RAM)

หลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ (RAM)

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้นแบบออนไลน์

ในโครงการระบบรางของ มจพ. 


หลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ (RAM)


สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกลิงค์ด้านล่าง

คลิก

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800