0-25555-2000 ต่อ 3220

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับ นายพิสิฐ ทาสกุล TM 4 และนายศรัณยู อาจภักดี TM4 ที่ได้รางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทอง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ขอแสดงความยินดีกับ   นายพิสิฐ ทาสกุล TM 4 และนายศรัณยู อาจภักดี TM4 ที่ได้รางวัลชนะเลิศ  2 เหรียญทอง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับ นายพิสิฐ ทาสกุล TM 4 และนายศรัณยู อาจภักดี TM4 ที่ได้รางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทอง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ขอแสดงความยินดีกับ 

นายพิสิฐ ทาสกุล TM 4 และนายศรัณยู อาจภักดี TM4 ที่ได้รางวัลชนะเลิศ  2 เหรียญทอง

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800