0-25555-2000 ต่อ 3220

ค่ายอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ค่ายอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ค่ายอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  คณาจารย์และน้อง ๆ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลของเรา
พร้อมใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการจิตอาสาตามเเนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Season 1 ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เครื่องกลอาสา’62 ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดคงคาราม ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800