0-25555-2000 ต่อ 3220

เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม ประจำปี 2564 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม ประจำปี 2564 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม ประจำปี 2564 2565

       ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม (Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม ประจำปี 2564 2565

       นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 6 ชุด) มายัง สำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นี้ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง E-mail :pinya.y@psu.ac.th โทร.0-7428-6958

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง download icon

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800