0-25555-2000 ต่อ 3220

บพท.ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

บพท.ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

บพท.ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564


กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

          สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 (เวลา 17.00 น.)

          หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรองภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 (เวลา 17.00 น.)

ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด

สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8404

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800