0-25555-2000 ต่อ 3220

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ปี 2562

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ปี 2562

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ปี 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานงานเกษียณอายุราชการ ปี 2562 ณ ร้าน Maria Garden ถนนราชพฤกษ์ ในวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุจิตรา สำนักงานภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800