0-25555-2000 ต่อ 3220

ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2 เพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้ในการเตรียมการและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพิ่มเติม 

     ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ click.gif ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร.0-7428-6958 E-mail :pinya.y@psu.ac.th 

 

     Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

      1.ประกาศรับข้อเสนอ  download-icon.png

      2.แบบฟอร์มข้อเสนอ .doc download-icon.png

      3.แบบฟอร์มข้อเสนอ .pdf download-icon.png

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800