0-25555-2000 ต่อ 3220

ห้องประลอง Automatic Control System

ห้องประลอง Automatic Control System

          

การจำลองการทำงานด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Operational Amplify

          

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ด้วยอินเวอร์ทเตอร์                                                                การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Op-Amp) เพื่อควบคุมอุณหภูมิในเตาอบ โดยใช้ RTD เป็นอุปกรณ์ป้อนกลับ

   

   

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ DC 24 V ร่วมกับโปรแกรม LabVIEW โดยใช้ตัวควบคุมแบบ PID และ Fuzzy Logic

   

การใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 ร่วมกับ wijung Block set และ MATLAB เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของ Ball Screw แบบ Closeloop

   

                                                                                                                                                                                              Professor จากประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชมห้องประลอง


ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800