• ติดต่อภาควิชาได้ที่
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52 ชั้น 3
  • โทร (+66) 2-555-2000 ต่อ 3220, 3207, 3290
  • email :
  • tm-admin@fte.kmutnb.ac.th
วันที่ 10 มิ.ย. วันแรกของโครงการปรับพื้นฐานความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 มิ.ย. วันแรกของโครงการปรับพื้นฐานความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2567

Date: 4-5-06-2024

วันที่ 10 มิ.ย. วันแรกของโครงการปรับพื้นฐานความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2567