• ติดต่อภาควิชาได้ที่
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52 ชั้น 3
 • โทร (+66) 2-555-2000 ต่อ 3220, 3207, 3290
 • email :
 • tm-admin@fte.kmutnb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เรื่องการจัดการการศึกษาเพื่อตอบสนองกับอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม

  หารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 • เปิดรับนักศึกษาใหม่

  เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

 • โครงการบริการวิชาการเพื่อเครือข่ายที่ยังยืน

  โครงการบริการวิชาการเพื่อเครือข่ายที่ยังยืน

 • ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง

  ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์

  ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์

 • รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 รอบ 2

  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 รอบ 2

 • หลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ (RAM)

  หลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ (RAM)