• ติดต่อภาควิชาได้ที่
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52 ชั้น 3
 • โทร (+66) 2-555-2000 ต่อ 3220, 3207, 3290
 • email :
 • tm-admin@fte.kmutnb.ac.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

แนะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

ฝ่ายสนับสนุนมีหน้าที่ในการ

1.

2.

 • นางสาวจิราภรณ์ วิจิตรพันธ์์

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวณัฐปภัสร์ เชื่อมแก้ว

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • นายปริญญา คุ้มมา

  ช่างเทคนิค

 • นายเอกชัย ผลเขียว

  ช่างเทคนิค

 • นางสาวปาณิสรา โสสุข

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวพรวิภา สิงห์พร

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาววิจิตรา สถิรพันธ์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่

นางสาวจิราภรณ์ วิจิตรพันธ์

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน : 3290

email : jiraporn.v@fte.kmutnb.ac.th

นางสาวณัฐปภัสร์ เชื่อมแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน : 3220

email : natpapat.c@fte.kmutnb.ac.th

นายปริญญา คุ้มมา

ช่างเทคนิค

เบอร์ภายใน : 3270

email : parinya.k@fte.kmutnb.ac.th

นายเอกชัย ผลเขียว

ช่างเทคนิค

เบอร์ภายใน : 3265

email : power3959@gmail.com

นางสาวปาณิสรา โสสุข

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน : 3207

email : panisara.s@fte.kmutnb.ac.th

นางสาวพรวิภา สิงห์พร

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน : 3207

email : pornwipha.s@fte.kmutnb.ac.th

นางสาววิจิตรา สถิรพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน : 3207

email : wijitra.s@fte.kmutnb.ac.th