• ติดต่อภาควิชาได้ที่
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52 ชั้น 3
  • โทร (+66) 2-555-2000 ต่อ 3220, 3207, 3290
  • email :
  • tm-admin@fte.kmutnb.ac.th
โครงการอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567

วันที่ 28 มิ.ย.2567 ได้จัดให้มีโครงการอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567

Date: 28-06-2024

วันที่ 28 มิ.ย.2567 ได้จัดให้มีโครงการอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567