0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
ค่ายอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ค่ายอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่องาน KM Sharing Day 2019 “KMUTNB’s 60th Anniversary : Invention to Innovation”

Read More

ครุศาสตร์เครื่องกลจัดฝึกอบรม รุ่น 2

ครุศาสตร์เครื่องกลจัดฝึกอบรม รุ่น 2

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จัดอบรม "การประยุกต์อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 2

Read More

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EEC

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EEC

เตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (EEC)

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800